Fundusze PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.
„Wzrost konkurencyjności spółki POTIS w wyniku inwestycji rozwojowej w browar rzemieślniczy oraz podnoszenie kompetencji pracowników spółki”

mająca na celu rozwój spółki POTIS i zwiększenie przychodów o 10% w roku po zrealizowaniu projektu w wyniku przeprowadzenia inwestycji dotyczącej rozwinięcia produkcji browaru rzemieślniczego oraz zatrudnienie 3 osób (1,5 etatu)

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.