Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Wzrost konkurencyjności spółki POTIS w wyniku inwestycji rozwojowej w browar rzemieślniczy oraz podnoszenie kompetencji pracowników spółki”

mająca na celu rozwój spółki POTIS i zwiększenie przychodów o 10% w roku po zrealizowaniu projektu w wyniku przeprowadzenia inwestycji dotyczącej rozwinięcia produkcji browaru rzemieślniczego oraz zatrudnienie 3 osób (1,5 etatu) współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”